EkoTurk Yayını: Eğitimin Amacı Nedir?

posted Oct 30, 2018, 3:18 AM by M. Sencer Corlu   [ updated Oct 30, 2018, 4:49 AM ]

Integrated Teaching Project: Eğitimin Amacı


EkoTürkTV'de Eğitim2023 Belgesi hakkında değerlendirmelerimi de içeren programda ilk soru ve cevabım şu şekildeydi. 


Türkiye’nin 2023 vizyonuna baktığımızda, çok iddialı hedeflerimiz var. Dünyada ilk 10 ekonominin arasına girmek, ihracatımızı 500 Milyar Dolara çıkartmak gibi. Bu büyük hamlede, eğitim ve öğretimin yerini ve önemini nasıl görüyorsunuz? 

Bu hedeflerin çoğu istihdam ve ekonomi ile ilgili hedeflerdir. Bunların hiçbiri eğitimin amacı değildir, ya da olmamalıdır. Her ne kadar bazı ülkeler bu çağın şartlarına direnerek hala “iyi vatandaş” ya da "iyi işçi-çalışan" yetiştirmek üzerine eğitim sistemlerini kurgulamaktasalar da, eğitimin amacı  iyi insan yetiştirmektir; iyi insan yetiştirmek üzerine kurgulanmalıdır. 

İyi insan yetiştirmek üzerine kurgulanmış hedeflere sahip sistemlerin
  • kendi kendine yeten üretken bir birey;
  • sağlıklı ve rollerin belirli olduğu bir aile; 
  • saygı çerçevesinde oluşmuş bir toplum kurulmasına katkıda bulunması beklenir. 
İyi insan yetiştirmek üzerine kurgulanmış hedefleri olan sistemler, 500 milyar dolarlık ihracatin hayali olmaması, ülkemizin başka ülkeleri sömürmeden ilk 10 ekonomi arasında girmesi, çökmeyen binalar, emeğe saygı, işini iyi yapmayı vatan hizmeti sayan bireyler veya belki halka hizmeti hakka hizmet olan gören yöneticiler demektir. 

İyi insan aynı aynı zamanda fen ve matematiği iyi insan olmak için öğrenen öğrenciler demektir. Doğaya baktığında örüntüleri keşfedebilen, değişkenler arasındaki ilişkileri keşfetmekten kişisel tatmin duyan ve daha iyi bir insan olmak için matematik öğrenen öğrenciler demektir.

Üretkenlik içerisinde olmak, üretmekten zevk almak, ürettikleri ile başkalarına faydalı olmak demektir. Bu üretilen bilgi olabilir, bir prototip olabilir ya da faydalı bir başka ürün olabilir. Eğitim vizyonundan beklenen bu olmalıdır. 

Comments