Özel Öğretim Yöntemleri Dersleri Üzerine

posted May 22, 2014, 3:50 AM by M. Sencer Corlu   [ updated Jul 22, 2015, 7:40 AM by M. Sencer Corlu ]
Selamlar:

Adnan Baki Hoca, 3 Mayıs 2014 tarihinde MERG-Yahoogroup'a ilettiği mesajında, matematik eğitimcilerini aşağıdaki konularda görüş alışverişinde bulunacakları bir çalıştay düzenlemek üzere davet etti. 

 Akademik Bir Disiplin Olarak Matematik Eğitimi
(a) Matematik Eğitiminin Tanımı ve İlgi Alanı
(b) Matematik Eğitimcisi Kimdir?
(c) Matematikçi ile Matematik Eğitimcisi Farklı mıdır?
(d) Matematik Eğitimcisinin Sahip Olması Gereken Bilgi
(e) Matematik Eğitimcisinin Araştırma Konuları
(f) Bir Akademisyen Olarak Matematik Eğitimcisinin Sorumluluğu
 Matematik Eğitimi Anabilim Dalının Faaliyetleri
(a) Eğitim Fakültesinde Bölümleşme
(b) Ortaokul ve Lise Öğretmelerinin Özel Alan Yeterlikleri
(c) Ortaokul ve Lise Öğretmenlikleri için Lisans Programları
(d) Lisans Programlarındaki Derslerin İçerikleri ve Yöntemleri

Bu konulardaki bilgi dağarcığımızı genişletmeye ve politika yapıcılar üzerindeki etkimizi arttırmaya yönelik ihtiyacın ortaya konması ile birlikte, Matematik Eğitimi Derneği (TMED), 7-8 Haziran tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde bir çalıştay düzenlenmesine önayak oldu. Bu çalıştaya daha hazır gidebilmek için bazı matematik öğretmen eğitimcileri olarak çevrimiçi toplantılar düzenlemeye karar verdik. Internet üzerinde uygun bir platformun bulunması ile gereğinden fazla zaman kaybettikten sonra, hızlı bir çözüm olarak 25 kişiye kadar katılımcıya izin veren Blackboard Collaborate sistemi üzerinden ilk toplantımızı, biraz da aceleye getirerek, gerçekleştirdik. Bu ilk toplantının tutanağına kaydedilen  ve katılımcı öğretim üyelerinin konuştuğu konular şu şekilde özetlenebilir.
    
Konu: Özel Öğretim Yöntemleri Dersleri - Farklı ve Ortak Uygulamalar ile Zorluk ve Talepler 
KatılımcılarDr. Engin Ader - Boğaziçi Üniversitesi - İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bünyesindeki Metot Dersleri; Dr. M. Sencer Çorlu (Bilkent Üniversitesi - Tezli Yüksek Lisans Matematik Öğretmen Eğitimi Bünyesindeki Metot Dersleri; Dr. Serkan Özel - Boğaziçi Üniversitesi - İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bünyesindeki Metot Dersleri; Dr. Bahadır Yanık - Anadolu Üniversitesi - Sınıf Öğretmenliği Bünyesindeki Metot Dersleri.

Toplantı özet dokümanının herkese ve değişikliklere açık hali aşağıdadır. Doküman üzerinde değişiklikleri hala yapabilirsiniz.
Bu ilk toplantı ile Blackboard Collaborate sisteminin sorunsuz çalıştığını tecrübe ettikten sonra, 27 Mayıs, 2014 Salı günü saat 11.00'de ikinci bir toplantıyı düzenlemek kararı aldık. Metot dersleri konusunda üniversitelerindeki farklı uygulamaları paylaşmak isteyen tüm matematik eğitimcilerini davet ettik.
    
Toplantı Amacı: Çalıştay sürecinde daha belirgin konularda konuşabilmek için genel bilgilendirmelerin önceden yapılması. 
Toplantı formatı: Her üniversiteden bir kişi ya da grubun 5 dakikayı aşmayacak bir sürede üniversitenizde uygulanan metot derslerinin ana hatlarını anlattığı bilgilendirme konuşması. Moderatör tarafından konuşulanların özetlenmesi ve toplantı özetinin ortak bir şekilde düzenlenmesi.
Toplantı Tarihi: 27 Mayıs, 2014 Salı günü saat 11.00 öö.
Tahmini Süresi: 1,5 saat içinde olabildiğince çok sunum dinlemeye çalışacağız diye düşünmüştük. 

Son değerlendirmede katılım düşündüğümüzden az oldu.

En iyi dileklerimle,

M. Sencer Çorlu
22 Mayıs, 2014
Comments